Familien Olsen - privatpc.dk - dukkehjem.dk
Welcome > Statistik > Solfanger

Solfanger

I kurven overfor har jeg sammenholdt pool'ens temperatur (den røde kurve) med energien fra solfangeren (grå søjler). Sidstnævnte har jeg simplificeret ved blot at registrere pumpens driftstid dvs. hvor mange minutter der dagligt er brugt til at pumpe vand gennem solfangeren. Da pumpen styres af temperaturen, giver dette en god indication af hvor meget solen har leveret af varme til poolen.

I slutningen af juli ligger temperaturen stabilt omkring 32 grader selvom solen stadig skinner hver dag. Det skyldes at jeg har sat solfangerdriften til at slå fra når pool'en rammer de 32 grader. 

I begyndelsen af september har jeg, for at se om jeg kan klemme lidt mere varme ud af solfangeren, ændret styringen således at pumpen starter allerede når solfangeren er 4 grader over pool'en og først stopper når den er under 1 grad. Det betyder dog også, at man så ikke længere kan sammenligne den målte soltid med perioden før.

 Medio september er solfanger-styringen koblet fra, da der næppe længere er udsigt til/håb om at komme op over de 20 grader igen. Omkring d. 10 oktober fik jeg ved en fejl slået solfangeren til i et par dage og det er årsagen til at pool'en pludselig stiger heromkring.

 Ser man på hvor mange dage pool'en i 2008 har været over de 20 grader, når man op på i alt 131 dage. Øges kravet til 25 grader, drejer det sig om 61 dage. For 28 grader ender vi på 25 dage mens vi ved 30 grader er nede på kun 10 dage!

Udover opsamling af temperaturer dagligt, har jeg lavet nogle målinger mht. solfangerdrift i fuld sol og i let skyet vejr.

På en dag med fuld sol kører pumpen stort set hele tiden. På kurven ovenfor har jeg kortvarigt slået solfanger automatikken fra for at få pumpen stoppet. Pool'en ligger omkring 29.8 grader (blå kurve) og som det ses stiger temperaturen i solfangeren (rød kurve) hurtigt op til 36.8 grader, hvorefter pumpen starter (orange kurve). Med pumpen kørende kommer der en spids op til 45 grader, hvilket formentlig skyldes at vandet i solfanger-fladen er varmere end i øverste rør og at vandet ikke "bevæger" sig med pumpen stoppet. Eter spidsen falder temperaturen dog igen ret hurtigt til omkring 34-35 grader, hvilket stadigt er varmt nok til at holde pumpen i gang.

Temperatur-spidsen kan måske også skyldes at der i realiteten ikke er vand i det øverste solfanger rør, således at føleren - med pumpen stoppet - måler sol-opvarmningen af føler+rør i stedet.

Til sammenligning findes på kurven ovenfor tilsvarende målinger taget på en let skyet dag. Her ses igen at pumpen starter når solfangeren er varm (7 grader over pool'en) og derefter kører i 5-6 minutter indtil temperaturforskellen er nede på 2 grader. Herefter tager det 20-30 minutter før solfangeren igen er varm nok til at pumpen starter og showet starter forfra.